We willen inzicht!

Naast het feit dat een professionele organisatie compliant wil zijn met de geldende wet- en regelgeving levert het verplichte testen van de technische maatregelen ten aanzien van informatiebeveiliging ook veel inzicht op.

Voorkomen is beter dan genezen

Zonder het laten testen van de beveiliging van uw ICT-systemen kunnen wij ons voorstellen dat onwetendheid enerzijds kan leiden tot rust, u weet het immers toch niet, en anderzijds tot onrust: zit mijn digitale huis wel op slot? Als gevoelige bedrijfsinformatie of privacygevoelige informatie van klanten of patiënten op straat komt te liggen, kunt u dan laten zien dat u uw verantwoordelijkheden op dit gebied hebt genomen?

Bewust onbekwaam is beter dan onbewust onbekwaam. Maar liever realiseren we een situatie waarin uw organisatie ten aanzien van informatiebeveiliging bewust bekwaam opereert.

Inzicht in kwetsbaarheden van uw ICT-beveiliging

Het uitvoeren van een ICT-security scan of het uitvoeren van een penetratietest levert u inzicht op in kwetsbaarheden van de getroffen maatregelen ter bescherming van de ongeautoriseerde toegang tot uw ICT-systemen. Mogelijk leidt het zelfs tot het inzicht dat in het geheel geen maatregelen zijn getroffen. Daarmee kunt u tijdig maatregelen treffen en voorkomt u verrassingen achteraf.

Tevens kunt u uw stakeholders, waaronder uw raad van commissarissen, of uw raad van toezicht, de bank of eventuele aandeelhouders, pro-actief informeren over dit belangrijke thema.

Adviseer mij

Penetratietest of ICT-security scan?

Wilt u meer inzicht? Dan kunnen wij als objectieve en onafhankelijke partij voor u ICT-security testen uitvoeren. Een test geeft inzicht in de kwetsbaarheden en risico’s ten aanzien van de beveiliging van uw informatiesystemen. Daarvoor bieden wij de volgende dienstverlening:

  • Penetratietesten (pentest), het door ethische hackers laten ‘inbreken’ op uw ICT-systemen.
  • ICT-security scan, het geautomatiseerd scannen op ‘laaghangend fruit’ (veelvoorkomende kwetsbaarheden).

ICT-security scan
Penetratietest