ICT-security scan

Een van onze motto’s is: ‘Elk bedrijf is een ICT-bedrijf‘. Anno nu kunnen en willen we niet meer zonder ICT. Het is volledig in onze primaire en secundaire processen verweven. Nederland loopt mondiaal voorop in de internetdichtheid van de bevolking. Dat maakt ons ook kwetsbaar! Zowel privé als zakelijk zijn we gebaat bij een goede beveiliging van onze ICT-systemen. Dat moeten we willen! En dat kunnen we ook! Durft u het aan om uw ICT-omgeving te laten testen door echte (ethische) hackers? Deze dienstverlening noemen wij: HACKING ON DEMAND!

De ICT-security scan van E11EVEN is uniek. Wij bieden als onafhankelijke partij periodiek inzicht in veel voorkomende risico’s en kwetsbaarheden met betrekking tot informatiebeveiliging. Op deze wijze voorziet u in uw wettelijke verplichting periodiek de technische beveiliging van uw ICT-omgeving te testen.

Ik wil een scan

HACKING ON DEMAND platform

De scan is uniek omdat wij gebruik maken van ons in eigen beheer ontwikkelde scanplatform. Ons intelligent ICT-security scanplatform kan op innovatieve wijze ‘geautomatiseerd hacken`. Op deze wijze worden de voor u belangrijke kwetsbaarheden automatisch gedetecteerd. Tevens hebben wij van alle kwetsbaarheden die wij ooit hebben gedetecteerd standaard rapportageregels opgemaakt. Van de geconstateerde kwetsbaarheden rapporteren wij een bevinding, oorzaak, risico en aanbeveling. De kwetsbaarheden worden vervolgens gecategoriseerd op basis van de internationale OWASP top 10. Hierbij gebruiken wij het risicoclassificatiesysteem CVSS. U verkrijgt met onze rapportages op deze wijze inzicht in de ernst van de kwetsbaarheid voor uw organisatie (critical; high; medium; low; note).

Onze rapportages leiden slechts tot relevante bevindingen, geen false-positives, omdat onze ethical hackers en ontwikkelaars steeds de geautomatiseerde scans doorontwikkelen en handmatige controles uitvoeren. Deze rapportages zijn het resultaat van de ICT-security scan en maken dus onderdeel uit van het HACKING ON DEMAND platform van E11EVEN. Als u onze klant bent, zijn we altijd telefonisch te benaderen voor aanvullende vragen of toelichtingen.

Objecten van onderzoek

Voordat wij een ICT-security scan kunnen uitvoeren, bepaalt u het object van onderzoek. Wij kunnen u daarbij ook helpen. Een object van onderzoek is bijvoorbeeld een internetdomein of een IP-adres.

Vanaf EUR 325,- per scan

Omdat onze ICT-security scan (of cybersecurity scan) gebruik maakt van de nieuwste scantechnieken en het rapporteren grotendeels geautomatiseerd verloopt is de scan aantrekkelijk geprijsd. Vanaf EUR 325,- per object van onderzoek scannen we uw website, applicatie of andere objecten van onderzoek en verkrijgt u inzicht in de belangrijkste kwetsbaarheden. Deze prijs is inclusief de besteding van uren aan de opmaak en controle van de rapportage en een toelichting daarop van een van onze ethische hackers.

We bieden de ICT-security scan aan in abonnementsvorm waarbij periodiek (maandelijks, per kwartaal, half jaar of jaar) wordt gerapporteerd.

Compliancy

Door het laten uitvoeren van een ICT-security scan kunt u verantwoording afleggen over uw activiteiten die uw organisatie onderneemt. U moet immers in het kader van externe wet- en regelgeving (AVG) periodiek uw technische maatregelen inzake informatiebeveiliging laten testen op mogelijke kwetsbaarheden.

Ik wil meer informatie