Je moet maar durven

Is er lef nodig om je ICT-systeem te laten testen door externe computerwizards? Als u hoofd-ICT bent van een onderneming die afhankelijk is van de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van ICT-systemen; zou u het aandurven?

Een betrouwbare ICT-partner

Om transparant te kunnen zijn over de kwetsbaarheden van beheersmaatregelen in de ICT-omgeving van uw organisatie is het belangrijk dat u in zee gaat met een betrouwbare partij. E11EVEN kan u voorzien in de referentie van partijen waar wij reeds jaren penetratietesten uitvoeren en ICT-security scans verrichten.

Heldere communicatie met betrokkenen

Wij hebben daarnaast ervaring in het afstemmen van onze bevindingen met eventuele derde partijen. Dit zal altijd vooraf met onze opdrachtgever worden besproken en overlegd. Het is van groot belang om hierin zorgvuldig te opereren.

Wij houden rekening met de belangen van de interne verantwoordelijken. Als zij verzoeken om externe ICT-security scans, is dat wat ons een teken van professionaliteit en het nemen van verantwoordelijkheid. Tevens laat dit een kwetsbare opstelling zien van ICT-professionals die open staan voor feedback en willen ontwikkelen. Het getuigt ook van lef.

Daarnaast zijn wij van mening dat het ook van lef getuigt als ICT-afdelingen niet openstaan voor het laten testen de externen van de ICT-omgeving op kwetsbaarheden ten aanzien van informatiebeveiliging. Je moet maar durven.

Adviseer mij

Penetratietest of ICT-security scan?

Wij durven het wel aan. Wij kunnen als objectieve en onafhankelijke partij ICT-security testen uitvoeren. Dit geeft inzicht in de kwetsbaarheden en risico’s ten aanzien van de beveiliging van uw informatiesystemen. Daarvoor bieden wij de volgende dienstverlening:

  • Penetratietesten (pentest), het door ethische hackers laten ‘inbreken’ op uw ICT-systemen.
  • ICT-security scan, het geautomatiseerd scannen op ‘laaghangend fruit’ (veelvoorkomende kwetsbaarheden).

ICT-security scan
Penetratietest